Taina Laitinen

Olen 51-vuotias sairaanhoitaja ja muutin Turusta Mynämäkeen 2001. Työelämässä olen nykyään ollut jo pidempään sairaanhoitajana vanhustyössä, työnantajana ensin Mynämäen kunta ja viime vuosina Perusturvakuntayhtymä Akseli. Perheeseeni kuuluu aviomies ja kaksi lasta, joista toinen on jo täysi-ikäinen. Lisäksi tärkeä perheenjäsen on Vili-koira. Vapaaehtoistyö on minulle tärkeää ja olen toiminut aktiivisena mm. Turun Aids -tukikeskuksessa, Turun Irti huumeista ry:ssä ja Mynämäen MLL:ssä.

Olen toiminut kolme kautta Mynämäen kunnassa kunnanvaltuutettuna ja olen ollut myös teknisen lautakunnan jäsenenä sekä kuluvan kauden kunnanhallituksessa.
Kesken kuluvaa kautta perustin oman valtuustoryhmän Mynämäki 3000, koska en kokenut voivani olla enää valtuustoryhmäni puheenjohtajana sisäisten ristiriitojen vuoksi.
Arvoni ja periaatteeni ovat pysyneet samana. Minulle ei ole tärkeää valta, oma asema ja politikointi. En tee puoluepoliitiikkaa, vaan haluan tehdä työtä kaikkien kuntalaisten parhaaksi, jotta Mynämäki on itsenäinen kunta tulevaisuudessakin. Kunta, missä asuu hyvinvoivia ihmisiä. Minulle on tärkeää vastuullisuus, avoimuus, rohkeus, tasa-arvo ja lähimmäisestä huolehtiminen. Arvokas arki kuuluu jokaiselle.

Menneet vuodet ovat olleet haastavia päättäjille eikä tulevaisuus näytä helpommalta. Haluan kuitenkin olla mukana tekemässä vastuullisia päätöksiä, jotka kantaisivat tulevaisuuteen.
Maailma muuttuu ympärillämme ja  myös Mynämäen tulee kehittyä ajan myötä. Joistain asioista on hyvä pitää kiinni, mutta joskus on myös pakko muuttua, kun kuntalaisten muuttuvat  tarpeet ja taloustilanne niin vaativat. On katsottava eteenpäin ja säästettävä nostalgia siitä miten joskus asiat olivat, arvokkaiden muistojen joukkoon. Se mitä oli muutama kymmenen vuotta sitten, ei välttämättä palvele enää eikä edes ole välttämättä sitä, mitä kuntalaiset toivovat ja haluavat. Päättäjän on mielestäni tärkeää kuunnella kaikkia kuntalaisia, myös heitä jotka julkisuudessa ja somessa ovat hiljaa. Asioita on laitettava tärkeysjärjestykseen, syvemmälle velkasuohon emme voi enää vajota.

Muutoksia on tulossa, mm maakunnat ja sote. Kuntaan jää kuitenkin vielä palveluita, joista vastaamme ja ennaltaehkäisy on avainasemassa siinä, miten voimme vaikuttaa sotemenoihin. Kaikilla on oltava mahdollisuus esim liikkumiseen, sen ohella on vähintään yhtä tärkeää henkinen hyvinvointi.

Miksi KD?
Mynämäki on hyvällä tiellä, mm mainonta ja markkinointi on saanut uutta virtaa, meille tullut uusi terveyskeskus ja uusia kampanjoita asukasluvun kasvattamiseksi on menossa.
Kuitenkin laajassa mittakaavassa olen kokenut Mynämäen olevan ikään kuin taantumuksen tilassa, hieman pysähtyneenä, odottaen tulevaa. Mielestäni vaihtoehto nykyiselle päätöksentekokulttuurille on enemmän kuin hyväksi. Tarvitsemme uutta näkökulmaa viedä asioita ja Mynämäkeä eteenpäin.
Arvoni eivät ole vuosien saatossa muuttuneet ja ne ovat lähellä KD:n arvoja, kun puhutaan tasa-arvosta, lähimmäisestä välittämisestä ja vastuullisuudesta myös talouden suhteen. Koska päättäjänä oleminen syö myös voimia, koen hyvin tärkeäksi oman ryhmän toimivuuden ja yhteishengen sekä avoimen yhteistyön kaikkien poliittisten ryhmien välillä.