Pia Vesa

Jokaisella on oikeus kokea olonsa turvalliseksi ja tähän sisältyy myös työn turvaaminen kuntalaisille.
Lasten ja nuorten koulunkäynti on turvattava, samoin ikäihmisten palvelut.
Sosiaali-ja terveyspalvelut kuuluvat kaikille.
Hoitajien mitoitus on turvattava, jotta työhyvinvointi säilyy ja asiakkaiden hyvinvointi lisääntyy.
Huumeiden käyttöä ja rikollisuutta tulisi ennaltaehkäistä matalan kynnyksen paikoilla.
Vapaa-aikana pidän luonnossa liikkumisesta, Raamatun lukemisesta ja rukoilemisesta.