Päivi Nieminen

Nimeni on Päivi Nieminen ja ikää on kertynyt 59 vuotta. Aviopuolisoni kanssa meillä on neljä lasta ja monta vuotta jo olemme saaneet seurata lastenlastemme varttumista. 

Työskentelen naapurikaupungin taloushallinnossa ja sihteerin tehtävissä. Toimistotyön vastapainona lataan mielelläni akkuja ulkona liikkuen, puutarhassa, sieni- ja marjametsässä sekä kävellen ja roskia kotikulmilta keräten.  Minulla on aina myös tekeillä sukkia tai muuta lämmittävää. Lastenlapset ovat minulle hyvin tärkeitä. Liikumme metsässä, pelaamme, leivomme tai teemme käsitöitä. 

Toimin v.2017-2021 kunnanvaltuutettuna Maskussa. Neljä vuotta kului kuntapolitiikkaan perehtyen sekä mm. perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa seuraten. Aika oli antoisaa ja mielenkiintoista. Valtuuston 2. varapuheenjohtajana ja valtuustoryhmän puheenjohtajana pääsin valmistelemaan mm. kunnan strategiaa sekä muita päätettäväksi tulevia asioita. Myös hallituksen kokouksissa läsnäolo opetti kunnan toimintaa ja päätöksentekoa. 

Minulle tärkeitä ovat perinteisten kristillisten arvojen ja isänmaan kunnioittaminen. Näiden arvojen siirtymistä myös tuleville sukupolville haluan edistää. Masku on ollut kotikuntani jo yli 30 vuotta. Toivon, että nykyiset ja myös Maskuun muuttavat asukkaat voisivat juurtua tähän kotiseutuun ja voisimme yhdessä toimien pitää kuntamme parhaana paikkana asua. 

Erityisesti haluan edistää lasten ja perheiden hyvinvointia tukevia päätöksiä. Yksikään lapsiin sijoitettu euro ei ole hukkaan heitetty. Terveet ja iloiset lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme tärkein voimavara. Lapsiperheiden lisäksi meidän tulee huolehtia ikääntyvistä kuntalaisistamme, isistämme ja äideistämme, jotka ovat kerran hoitaneet meitä. Haluaisin nähdä Maskussa enemmän eri sukupolvien yhteistä toimintaa, josta nuoret saavat kokemusta ja vanhemmat iloa.  

Asukkaiden lisäksi kunnassamme on huolehdittava yritystemme elinvoimasta, jota voimme edistää käyttämällä oman kuntamme ja lähiseutumme palveluja. Tulevaisuudessa näkisin, että kuntamme lähipalvelujen tunnettuutta tuetaan ja edistetään jatkuvasti ja yrittäjien toiveita kuullaan tarkalla korvalla. 

Koronavuodet siirsivät meidät takaisin kotiseutumme luontoon. Olemme löytäneet itsemme moninaisten polkujen ja retkireittien varrelta. Olen mielelläni myös tulevaisuudessa mukana päätöksenteossa, joka parantaa jokaisen kuntalaisen mahdollisuuksia nauttia kauniista luontokohteistamme ja liikkumisen  ilosta.